دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 208 اسلاید شامل تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS، کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS ، آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS، آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، مدل رقومی ارتفاع، انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
دسته بندی برنامه ریزی شهری
بازدید ها 11
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 208
پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

تعداد اسلاید: 208 اسلاید

قالب بندی: پاورپوینت

فهرست مطالب:

تعریف سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

بخش اول: آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

نقشه های عمومی

نقشه موضوعی

تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه با کامپیوتر

بزرگترین مشکل روش گشتالت

نظریۀ ادگارام.هاروود

سی مپ SYMAP

دلائل قانع کننده ریند جهت استفاده از کامپیوتر برای نقشه کشی

سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS

اجزای سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS

اجزای نرم افزاری GIS

اجزای اصلی نرم افزاری GIS

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتیDBMS

اجزای پایگاه اطلاعات جغرافیایی

جنبه های سازمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

روند آتی و آیندۀ GIS

بخش دوم: آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

ساختار داده ها در نقشه های موضوعی

سیستم مختصات شبکه جهانی مرکاتور(UTM)

نقاط، خطوط و سطوح

تعریف نقشه

راهنمای نقشه یا لژاند

داده های جغرافیایی در کامپیوتر

ساختار پایگاه اطلاعاتی: سازماندهی داده ها در کامپیوتر

سیستمهای مؤثر مدیریت پایگاههای اطلاعاتی

بایگانی و دسترسی به داده ها

فهرستهای ساده

فهرستهای پی درپی و مرتب

جداول اندیکس شده فایلهای فهرست شده

ساختار پایگاه اطلاعاتی

ساختار سلسله مراتبی داده

مدلی از ساختار سلسله مراتبی داده

محدودیتهای ساختار سلسله مراتبی داده

ساختار سیستمهای شبکه ای

مدلی از ساختار شبکه ای داده

معایب ساختار شبکه ای

ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی

مدلی از ساختار رابطه ای پایگاه اطلاعاتی

مزایای ساختار شبکه ای داده

معایب ساختار شبکه ای داده

ساختارهای رکورد

مدلی از یک رکورد در فایل داده

مفهوم ساختارها و نمایش داده های جغرافیایی در کامپیوتر

روش صریح یا رستری یا سلولی

تعریف روش صریح، رستری، سلولی یا شبکه ای

روش ضمنی، برداری یا وکتوری

تعریف روش ضمنی، برداری یا وکتوری

مدلی از روش صریح(رستری) و ضمنی(برداری)

کاربرد ساختار شبکه داده ها

توزیع بارندگی سالانه

توزیع بارندگی در فصل تابستان

روشهای فشرده ذخیره داده های شبکه ای

کدهای زنجیری

مدلی از کدهای زنجیره

کدهای رانش طولی

مدلی از کدهای رانش طولی

کدهای قطعه ای

مدلی از کدهای قطعه ای

کدهای چهارتایی

مدلی از کدهای چهارتایی

ساختارهای برداری داده های برای واحد های جغرافیایی

واحدهای نقطه ای

واحدهای خطی

واحدهای سطحی

چند ضلعی ها ی ساده

معایب چند ضلعی ها ی ساده

چند ضلعی های دارای فهرست نقاط

سیستم های چند ضلعی و ساختارهای توپولوژیک صریح

سیستم کُدگذاری نقشه به صورت مستقل دو سره
ساختار شبکه ای چند ضلعی توپولوژیک کامل

کنترل بسته بودن چند ضلعی ها

متصل کردن خطوط به چند ضلعیها

محاسبه چند ضلعیها

ارتباط دادن توصیفات غیر گرافیکی به چند ضلعیها

مزایای پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده برای چند ضلعی

ساختار داده ها برای نقشه های موضوعی: انتخابی بین شبکه و بردار

حل مشکل ساختار برداری و شبکه ای

تبدیل ساختار برداری و شبکه ای

مقایسۀ داده های توصیفی و توپولوژیک

مزایای مدل برداری

نواقص مدل برداری

مزایای مدل رستری

نواقص مدل رستری

بخش سوم: مدل رقومی ارتفاع

تعاریفی از مدل رقومی ارتفاعی یاDEM

مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM

کاربرد مدل رقومی ارتفاعی یاDEM

روشهای ارائه مدل رقومی ارتفاعی یاDEM

مدل ارتفاعی گراز(مدل سرزمینی گریز)

مدلهای نقطه ای

معایب سیستم شبکۀ منظم

شبکۀ نامنظم مثلث بندی(TIN)

مزایای شبکۀ نامنظم مثلث بندی(TIN)

معایب شبکۀ نامنظم مثلث بندی(TIN)

مدل ارتفاع ژئودتیک ناهمواریهای جهانی(GENPR)

منابع داده در مدل های رقومی ارتفاع

روش های نمونه گیری در مدل های رقومی ارتفاع

نمونه برداری انتخابی و تطبیقی

نمونه برداری تصاعدی و هدفمند

ثبت داده ها و کدگذاری زمین

نتایج حاصل از یک مدل ارتفاعی رقومی

نمودارهای قطعه ای، نیمرخها و افقها

برآورد حجم در خاکبرداریها و خاکریزیها

نقشۀ خطوط تراز

نقشه های خط دید

نقشه های شیبها، برآمدگیها، گودیها و جهت

تعریف شیب و مؤلفه های آن

نقشه های ارتفاعی سایه دار و کاربردهای آن

تشخیص حوضه آبخیز و شبکه آبراهه ها

بخش چهارم: وارد کردن داده ها

وارد کردن داده های فضایی

روش عملی وارد کردن داده ها

ورود داده های در یک سیستم برداری

ورود داده های در یک سیستم شبکه ای

روش ورود کدهای رانش طولی

مدلی از کدهای رانش طولی

نتیجه از مدل رانش طولی

رقومی کردن یعنی چه

رقومی سازی یا کسب غیر مستقیم داده

رقومی گر

نحوۀ ورود یک نقطه یا خط... به کامپیوتر توسط رقومی ساز

مراحل رقومی کردن

رقومی سازی یک نقشه کاغذی

دو روش رقومی سازی خطوط

تبدیل داده بردار به شبکه

اسکن کردن خودکار

انواع اسکنر
اسکنرهای شبکه ای

انواع اسکنرهای شبکه ای

دستگاه تزویج بار

(charge-coupeled devices(CCD))

تبدیل شبکه به بردار

اسکنرهای برداری برای تبدیل شبکه به بردار

داده های فضایی موجود به شکل رقومی شبکه ای

منابع دیگر داده های مکانی رقومی

وارد کردن توصیفات غیر مکانی مربوط

ارتباط داده های فضایی به داده های غیر فضایی

بازبینی، اصلاح و ذخیرۀ داده ها

اصلاح داده های مکانی

اصلاح داده های غیر مکانی

ویرایش داده ها

بهنگام کردن داده ها

ذخیره و نسخۀ پشتیبان داده ها

خروج داده ها

دستگاهها ی خروجی سخت افزاری

دستگاههای نمایش برداری

رسام های قلم دار

پرده های برداری یا نمایش ذخیره ها

دستگاههای نمایش شبکه ای
رسامهای شبکه ای

پرده ای نمایش شبکه ای

کارگاه گرافیک محاوره ای یا گارگاه گرافیک تعاملی

نرم افزارهای گرافیکی جهت خروجی

سیستم ترسیمی کرنلGraphic Kernel system(GKS)

مهمترین ویژگی سیستم ترسیمی کرنل (GKS)

ارائه داده ها

برنامۀ دات- مپ DOT-MAPداتون، 1978

مفسرهای زبان فرمانCommand Language Interperter(CLI)

مؤلفه های مفسرهای زبان فرمان

بخش پنجم: انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعیین موارد نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی

انتخاب فنی: برداری یا شبکه ای؟

موارد استفاده از مدل برداری

موارد استفاده از مدل شبکه ای

مشکلات سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت اجزای GIS و نیازهای استخدامی

کامپیوترهای میزبان

روش برپا نمودن یک GIS

سیستمهای آماده به کار یا turn-key system

آزمون نقطۀ نشان benchmark test

قسمتی از متن پاورپوینت:

  • GISعبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.

کابردهای سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS :

  • فتوگرامتری
  • کشاورزی و برنامه ریزی برای کاربری اراضی
  • جنگلداری و مدیریت حیات وحش
  • کاربردهای شهری
  • مطالعات بیولوژیکی و اکولوژیکی
  • نقشه سازی و مدیریت منابع طبیعی
  • برنامه ریزی توسعه
  • مطالعات محیطی و جغرافیایی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه علائم و اصول نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و قالب آن را به راحتی می توان به دلخوه تغییر داد.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 40 اسلاید شامل مقدمه، اهداف اصلی تصفیه فاضلاب، مراحل تصفیه فاضلاب، تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه، تصفیه ثالثیه یا پیشرفته،روشهای مختلف فیزیكی ، شیمیایی و بیولوژیكی موجود برای تصفیه‌ی پیشرفته، واحدهای عملیاتی و فرایندی در حذف آلاینده های فا
دسته بندی برنامه ریزی شهری
بازدید ها 5
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1429 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

قالب بندی: پاورپوینت

فهرست مطالب:

مقدمه

اهداف اصلی تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

تصفیه اولیه

تصفیه ثانویه

تصفیه ثالثیه یا پیشرفته

روشهای مختلف فیزیكی ، شیمیایی و بیولوژیكی موجود برای تصفیه‌ی پیشرفته

واحدهای عملیاتی و فرایندی در حذف آلاینده های فاضلاب

سیكل استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف مختلف

خلاصه ای از اجزاء اصلی نمای عمومی راهنمای دفع و استفاده مجدد از فاضلاب

مصارف استفاده مجدد از فاضلاب

استفاده مجدد جهت کشاورزی و فضای سبز

استفاده مجدد از فاضلاب جهت آب اطفاء حریق و فلاش تانكها

استفاده مجدد جهت زیباسازی محیط شهری (آبنما و حوضچه های تزئینی)

استفاده مجدد از فاضلاب جهت ساخت مصارف ساختمانی

استفاده مجدد از فاضلاب جهت بهبود زیست گاههای حیات وحش و باتلاقها

استفاده مجدد از فاضلاب جهت پرورش آبزیان و آب شرب حیوانات

استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف تفریحی

استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف تفریحی

نمونه ای از مصارف تفریحی پساب

استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف صنعتی

استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف خنک کننده صنعت

استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف دیگهای بخارصنعتمصارف شرب شهری

مراحل تصفیه پیشنهادی سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی برای استفاده مجدد از فاضلاب

ضوابط و مقررات رقت برای تخلیه فاضلاب بداخل رودخانه‌ها

نتیجه گیری

قسمتی از متن پاورپوینت:

بر پایه مستندات موجود سرانه آبی بین 1000 تا 1700 مترمكعب به ازای هر نفر در سال نشان از بحران آب در منطقه می باشد و در صورتیكه این سرانه بین 500 تا 1000 و كمتر از 500 باشد به ترتیب كشور به كمبود آب و كم آبی مطلق دچار خواهد شد. از طرفی این مقدار آب محدود نیز از طریق تخلیه فاضلابهای شهری، آلودگی است.

بنابراین یكی از راههای برخورد با بحران كمبود آب اختصاص تمام یا بخشی از مصارف شهری غیرشرب، كشاورزی، صنعتی و تفریحی توسط پسابهای تصفیه شده شهری و صنعتی می باشد كه به عنوان آبهای دست دوم با كیفیت پایین تر از آب شرب شناخته می شوند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 6
فرمت فایل zip
حجم فایل 9244 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت و حسینیه و مصارف خیریه

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

دانلود فایل لایه باز قبض کمک به بازسازی حسینیه و مصارف خیریه

اندازه 21*9.9 سانتی متر

حالت cmyk

psd

قابل تغییر قیمت کمک اهدا کننده

قابل ویرایش با فتوشاپ

مناسب برای بازسازی مساجد و حسینیه و کارهای خیریه

کیفیت 300

برچسب :

طرح قبض کمک به مصرف خیریه , قبض کمک به بازسازی حسینیه , طرح کمک به حسینیه , طرح قبض کمک به ایتام, قبض کمک به مصارف خیریه , لایه باز قبض مصارف خیریه,طرح لایه باز قبض کمک به هیئت و مسجد, قبض هیئت , طرح رسید هیئت , طرح قبض کمک به مسجد,psd قبض کمک به مسجد, پی اس دی قبض کمک به مسجد,دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


طرح لایه باز عرقیات گیاهی
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 5
فرمت فایل zip
حجم فایل 4331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
فایل لایه باز گلاب طراحی شده با فتوشاپ

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

طرح لایه باز گلاب طراحی شده با فتوشاپ

مشخصات فایل :

این فایل توسط نرم افزار فتوشاپ طراحی شده و قابلیت تغییر تمامی متون قرار دارد

فایل 100 درصد لایه باز

فرمت فایل psd

حالت cmyk برای تمامی دستگا های چاپ

رزولیشن 300

طرح لایه باز عرقیات گیاهی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 12
فرمت فایل zip
حجم فایل 17874 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت

اندازه 21*9.9 سانتی متر

حالت cmyk

psd

قابل ویرایش با فتوشاپ

مناسب برای مساجد

کیفیت 300

برچسب ها :

طرح قبض کمک به مصرف خیریه , قبض کمک به بازسازی حسینیه , طرح کمک به حسینیه , طرح قبض کمک به ایتام, قبض کمک به مصارف خیریه , لایه باز قبض مصارف خیریه,طرح لایه باز قبض کمک به هیئت و مسجد, قبض هیئت , طرح رسید هیئت , طرح قبض کمک به مسجد,psd قبض کمک به مسجد, پی اس دی قبض کمک به مسجد,دانلود فایل لایه باز قبض کمک به هیئت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با نقش شهروند الکترونیک در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 43 اسلاید شامل شهروند الکترونیک کیست، شهروند الکترونیک چه مهارت هایی دارد، جایگاه شهروند الکترونیک در ایران چگونه است، جایگاه شهروند الکترونیک در سایر کشورها چگونه است، شهرداری چه میزان می تواند برای عملیاتی شدن شهروند الکترونیک موثر باشد، چه عوامل دیگری می
دسته بندی برنامه ریزی شهری
بازدید ها 7
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک

تعداد اسلاید: 43 اسلاید

قالب بندی: پاورپوینت

فهرست مطالب:

شهروند الکترونیک کیست ؟

شهروند الکترونیک چه مهارت هایی دارد ؟

جایگاه شهروند الکترونیک در ایران چگونه است ؟

جایگاه شهروند الکترونیک در سایر کشورها چگونه است ؟

شهرداری چه میزان می تواند برای عملیاتی شدن شهروند الکترونیک موثر باشد ؟

چه عوامل دیگری می تواند در توسعه ی شهروند الکترونیک موثر واقع شود ؟

شـــهر الـکترونیک چه ویژگی هایی دارد و بــــرای رسیــدن بــه آن چه باید کرد ؟

شهر های الکترونیک مشهور دنیا کدامند ؟

چرا وجود شهر های الکترونیک اهمیت دارد ؟

مزایای شهرهای الکترونیک

قسمتی از متن پاورپوینت:

شهروند الکترونیک، کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره‌ای که ایفای نقش‌های متفاوت درطول زندگی برای وی بوجود می‌آورد را با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد .

تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می نمایند. برای هر یک از ما، در نقش فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می‌پردازیم. ما تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های فعلی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزار الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر نموده است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برچسب عرقیات دارویی
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 10
فرمت فایل zip
حجم فایل 2172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طرح لایه باز فایل آماده برچسب عرقیات گیاهی به صورت خام

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

طرح لایه باز برچسب عرقیات گیاهی به صورت عمومی و خام

طرح لایه باز عمومی برچسب عرقیات (برای تمام عرقیات )

مشخصات فایل :

این فایل برای تمامی برچسب عرقیات مورد کاربرد است و جای خالی آن و و سفید ان را می توانید نام عرق مورد نظر را بنویسید.

رزولیشن 300

cmyk برای تمامی دستگاه های چاپ

psd

100 درصد به صورت لایه باز

برچسبها :

طرح لایه باز عرقیات عمومی , لیبل خام عرقیات , برچسب خام عرقیات , طرح لایه باز لیبل عرقیات گیاهی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برچسب عرقیات گیاهی
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 4
فرمت فایل zip
حجم فایل 4841 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
فایل آماده لایه باز برچسب آبلیمو، برچسب آبلیمو

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

طرح لایه باز برچسب آبلیمو ، لیبل آبلیمو

100 درصد لایه باز و قابل ویرایش ، psd

فابلیت تغییر رنگ تمامی نوشته ها

حالت cmyk مناسب برای تمامی دستگاه ها

فرمت فایل psd

استفاده از وکتوربه صورت جداگانه و با کیفیت بسیار بالا

بدون هیچ افت کیفیت با تغییر انداره

برچسبها :

برچسب آبلیمو , طرح لایه باز برچسب آبلیمو , لیبل آبلیمو , طرح psd آبلیمو , لیبل آبلیمو


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کارت ویزیت به صورت سنتی
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 28
فرمت فایل zip
حجم فایل 7297 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
فایل آماده و لایه باز کارت ویزیت سوئیت اجاره ای

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

فایل آماده و لایه باز کارت ویزیت سوئیت اجاره ای

سلفون یک رو

قابل ویرایش تمام متون

psd

cmyk

مناسب برای چاپ

کیفیت رزولیشن 300


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


طرح لایه باز قبض کارواش ماشین
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 33
فرمت فایل zip
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
دانلود فایل لایه باز قبض اتو سرویس و کارواش

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

دانلود فایل لایه باز قبض اتوسرویس و کارواش

اندازه 21*9.9 سانتی متر

حالت gray

psd

قابل ویرایش با فتوشاپ

مناسب برای اتوسرویس ها و کارواش ماشین

کیفیت 300


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 32
فرمت فایل pptx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده

فروشنده فایل

کد کاربری 20803
کاربر

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 28
فرمت فایل pptx
حجم فایل 299 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
پاورپوینت فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده

فروشنده فایل

کد کاربری 20803
کاربر

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 36
فرمت فایل pptx
حجم فایل 409 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده

فروشنده فایل

کد کاربری 20803
کاربر

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


لیبل گلاب روی شیشه
دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
بازدید ها 36
فرمت فایل zip
حجم فایل 2057 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با  نرم افزار فتوشاپ

فروشنده فایل

کد کاربری 19487
کاربر

مناسب برای تمام دستگاههای چاپ

کیفیت رزولیشن 300

cmyk

مناسب برای چاپ تمام دستگاهها

قابلیت تغییر تمامی نوشته ها

فرمت فایل psd

قابل تغییر به دیگر عرقیات گیاهی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 28
فرمت فایل pptx
حجم فایل 223 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
پاورپوینت فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده

فروشنده فایل

کد کاربری 20803
کاربر

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 15 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
دنیای فایل
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهرداد غفاری
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic